Poslovna cona /  Funkcionalne enote

Funkcionalne enote

Struktura uporabnikov cone

Tehnološka podjetja in instituti

Uporabnikom funkcionalne enote raziskav in razvoja zagotavljamo raznolike prostorske možnosti, mirno in prijetno okolje za delovanje in odlične povezave z ostalimi izobraževalnimi središči v Sloveniji (Ljubljana, Kranj, Maribor, Koper). Podjetja lahko izvajajo dela raziskovalne, proizvodne, izobraževalne ali poslovne narave. Poslovna cona bo segmentu zagotavljala storitve informacij, združevanja s svetom,  najsodobnejšo infrastrukturo in komunikacije ter jim omogočala sodelovanje pri mednarodnih projektih.

Proizvodna podjetja, distribucijski centri

Uporabnikom funkcionalne enote proizvodnje zagotavljamo sodobno infrastrukturo, komunikacije, učinkovito logistiko, dostop za prevoz in delovno silo. Večino proizvodnih sistemov bomo umeščali na območje izven središča cone ob cestah, ki zagotavljajo hiter dostop. Proizvodna enota bo dopolnjevala dejavnost drugim segmentom cone, predvsem raziskovalnih in razvojno tehnoloških podjetij, obrti in storitev.

Obrtniki

Vzporedno z razvojem in v podporo večjim  podjetjem se bodo komplementarno razvijale obrtne dejavnosti. V cono vabimo obrtnike, ki želijo v čim krajšem času svojo naložbo opravičiti z uspešno prodajo izdelkov in storitev na tržišču ter stremijo k razvojnemu povezovanju s proizvodnimi in drugimi podjetji v coni. Za svoje poslovanje bodo v tem poslovnem središču med prvimi prav obrtniki lahko izkoristili tako ekonomske, tehnične in družbene vezi z drugimi ključnimi kupci, sčasoma pa se bodo zainteresiranim lokalnim obrtnikom pridružili tudi nosilci obrti iz drugih regij v Sloveniji. Obrtniki bodo v coni budno sledili potrebam in povpraševanju ter zato v njej igrali pomembno vlogo pri zadovoljevanju potreb ključnih kupcev, zato tej funkcionalni enoti posvečamo še posebej veliko pozornost.

Podjetniki in mednarodna podjetja

Poslovno območje zajema širši segment poslovne cone, ki vključuje tudi posredniške, finančne in ostale družbe ter predstavništva. Podporo poslovnemu območju zagotavljajo odlične povezave (letališče, železnica, avtocesta), bližina mest in dodatna ponudba. Podjetnikom ponujamo urejeno poslovno cono, ki bo nudila dodatne storitve za poslovanje, stike s tujimi podjetji in dostop do svetovnih trgov.

Storitvena podjetja

Uporabniki segmenta storitev bodo podjetja, ki bodo poslovala v coni, prebivalci iz občine, bližnjih mest, zaledja in širše regije. Storitvena podjetja nudijo podporo vsem ostalim dejavnostim, ki delujejo v coni in izven cone. Storitvenim dejavnostim zagotavljamo podporo z dostopnostjo, hitrostjo, učinkovitostjo, dobro informacijsko službo, svetovanjem, izobraževanjem, varovanjem, pa tudi s parkirišči, logistiko in skladišči.

Izobraževalne institucije

Funkcionalna enota izobraževanja bo ponujala formalno in neformalno izobraževanje v povezavi z raziskovalno-razvojno enoto podjetjem v coni, uporabnikom cone in lokalnemu prebivalstvu. Izmenjava znanj in izkušenj je pomembna tudi za funkcionalno enoto proizvodnje in storitev. Zagotavljala bo ponudbo kongresnih dvoran, predavalnic, raziskovalnih prostorov, šolskih učilnic in delavnic ter varstvo otrok. Storitve izobraževanja ali najem prostorskih kapacitet bodo poleg zaposlenih lahko koristili še lokalno prebivalstvo, šole, vrtci, univerze in podjetja.

Upravljanje cone

Funkcionalna enota je namenjena upravljanju cone in za podporo potrebam občine Komenda. Locirana bo na predelu, kjer se bodo izvajale storitvene dejavnosti za posamezne segmente uporabnikov. Zato bo zagotovila prostorsko, tehnološko, komunikacijsko in drugo storitveno podporo ter skrbela za  vzdrževanje cone. Uprava se bo obenem posvečala razvoju in inovativnosti podjetja. Uporabniki te funkcionalne enote bodo podjetja v coni in zunanji uporabniki, ki potrebujejo informacije o coni sami in dogajanjih po svetu.

Prosti čas

Funkcionalna enota rekreacije in zabave bo predel z restavracijami, trgovinami, rekreativno-športnimi centri, bari, bistroji, klubi, cyber cafeji ter prostorskimi zmogljivostmi za poslovne in družabne dogodke. Enota je namenjena sprostitvi zaposlenih v coni in preživljanju prostega časa lokalnega ali regionalnega prebivalstva.