Poslovna cona /  Konkurenčne prednosti

Konkurenčne prednosti

Poslovna cona Komenda se razvija v eno najbolj urejenih in privlačnih poslovnih središč. V razmeroma kratkem času bo postala ena vodilnih in najbolj uglednih poslovnih con v Sloveniji in v evropskem prostoru.

Njene konkurenčne prednosti so: strateška lega, ki ji zagotavlja odlično prometno povezavo, izjemna velikost s celotno površino 930.000 m² in prilagodljiva zasnova, ki omogoča inventivno načrtovanje in gradnjo poslovnih objektov. Potencialnim investitorjem, ki bodo imeli možnost soustvarjanja in načrtovanja cone, zemljišča ponujamo po konkurenčnih cenah, prednost pri izbiri lokacije pa bodo imeli prvi kupci.

Poslovna cona je namenjena velikim poslovnim sistemom, srednjim in malim podjetjem, obrtnikom in podjetnikom, ki se želijo razvijati hitreje, ustvarjati višjo dodano vrednost in zmanjševati stroške poslovanja. Usmeritev cone je predvsem razvojno ekološka. Lokacijska in strukturna zasnova cone nam omogoča, da lahko velikim kupcem s področja industrije in trgovine, komerciale ter razvojno tehnološke sfere, ponudimo nakup večjih površin na enem mestu.

Strateška lega

Odlično prometno povezavo coni zagotavlja neposredna bližina 5. in 10. evropskega avtocestnega koridorja, mednarodnega letališča Brnik in bodoče mednarodne železniške proge. Nahaja se v najbolj razviti osrednji regiji v državi, na ravninskem in nepropustnem zemljišču, ki se razprostira med Žejami na Kranjskem polju in skrajnim zahodnim delom občine Komenda, kjer že meji na občino Vodice.

Poslovna cona Komenda bo s prometom pomembno razbremenila tudi 14 km oddaljeno mesto Ljubljana. Reševanje problematike obremenitve prometa v glavnem mestu ima prioritetni značaj v Regionalnem razvojnem programu, zato se načrtuje hitra in kakovostna povezava zaledja Ljubljane s poslovno cono in z mestnim središčem.

Kot ena najbolj perspektivnih poslovnih lokacij v Sloveniji se bo s podporo lokalnega okolja poslovna cona Komenda razmeroma hitro razvila v dinamično poslovno središče in postala vodilna mednarodna poslovna cona na stičišču Evropske unije z jugovzhodno Evropo.

Velikost

Poslovna cona Komenda se razteza na površini 930.000 m².  Njena gradnja poteka v dveh fazah.

I. faza: v okviru te faze je že zaključena izgradnja sodobne infrastrukture, ki obsega 180.000  m². površin. V njej med drugimi poslujeta tudi zasebno podjetje Starman in logistično-distribucijski center Lidl.

II. faza: od jeseni 2006 dalje so na prodaj zemljišča druge faze v velikosti 750.000 m². Površine so ustrezno komunalno opremljene s sodobno infrastrukturo, obenem pa logistično prilagojene dejavnosti uporabnika. V coni bodo posamezne dejavnosti umeščene v funkcionalne enote in razporejene tako, da ne bodo moteče drugim dejavnostim. Lokacijsko bodo izven središča cone proizvodne enote smotrno izkoriščale porabo prostora, pri čemer bo mogoče njihovo povezovanje z drugimi funkcionalnimi enotami.

Prilagodljiva zasnova

Poslovna cona Komenda je načrtovana kot pregledna in uravnotežena celota. Imela bo urejen prometni režim in odprte transportne poti. Razdeljena bo na posamezne funkcionalne enote, kjer bodo locirana podjetja ter njim sorodne dejavnosti. Logistika in izgradnja infrastrukture po posameznih enotah bo v celoti prilagojena specifičnim potrebam in željam investitorjev.
Prostorski načrti obsegajo vse stavbne, parkovne in  infrastrukturne površine (ceste, vodovod, kanalizacijo, plinovod, električne in telekomunikacijske napeljave). Estetsko urejena z dobro mero arhitektonskega okusa bo poslovna cona atraktivna tudi s površinami za aktivno preživljanje prostega časa. Jedro cone bo ustvarjala mreža storitvenih dejavnosti za potrebe podjetij v coni, zaposlenih in za potrebe lokalnega prebivalstva: banke, pošta, trgovski in gostinski lokali, kongresni, izobraževalni, rekreativni in zabaviščni centri.