Predstavitev podjetja /  Dejavnosti družbe

Dejavnosti družbe

Dejavnost družbe PC Komenda je prodaja nepremičnin gospodarskim družbam in podjetjem, ki bodo razvijala dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in kot taka zagotavljala gospodarski napredek ter trajnostni razvoj občine in širšega okolja. Zaradi svoje prilagodljive zasnove bo poslovnim sistemom omogočala nakup velikih površin na enem mestu.

Poslovna cona Komenda investitorjem zagotavlja strokovno upravljanje in celovito podporo, ki je potrebna za uspešno poslovanje podjetij znotraj cone. Svojim kupcem bo tako omogočala ustvarjanje dodane vrednosti s kakovostjo, spremljajočimi storitvami in cenami.

Cilj družbe PC Komenda je dolgoročno vzajemno sodelovanje s ključnimi kupci in vzpostavitev močnih ekonomskih, tehničnih in družbenih vezi med strankami. Cona bo poskrbela za dvig kakovosti življenja zaposlenih znotraj cone in okolja, v katerem se nahaja.

Dejavnosti družbe:

 • Sodelovanje z občino pri načrtovanju lokacijskega načrta do umestitve podjetij s predvidenimi dejavnostmi v cono,
 • razvoj in širitev poslovne cone,
 • trženje storitev in proizvodov družbe v poslovni coni,
 • svetovalna dejavnost družbam.


Podporne storitve družbe (svetovanje in posredovanje):

 • vzdrževanje zelenic, parkov, ulic in pločnikov,
 • vzdrževanje infrastrukture
 • marketinške storitve, računalniške storitve, računovodske idr. storitve,
 • varnostna služba,
 • gradnja objektov in naprav ter vodenje nadzora nad gradnjo,
 • storitve inženiringa in projektiranje.


Bodoči informacijski center za kupce:

 • o izgradnji komunalnih omrežij (vodovod, kanalizacija, elektrika, plin),
 • o izgradnji telekomunikacijskih omrežij,
 • o gostinski ponudbi, prenočiščih,
 • o poštnih storitvah,
 • o bančnih storitvah,
 • o trgovski storitveni ponudbi,
 • o rekreativnih površinah in nosilcih dejavnosti.