Nadzorni svet

Člani 5-članskega nadzornega sveta so imenovani za obdobje 5 let. Predsednik nadzornega sveta je g. Tomaž Lamovšek, podpredsednik pa g. Roman Grošelj.

Predsednik nadzornega sveta

undefined

g. Tomaž Lamovšek
Vstop: 17.2.2011

Poslovna cona je pospešila razvoj naše občine, saj prinaša večino sredstev v naš proračun, mi pa jih namenjamo za nove investicije. Če ne bi imeli cone, bi vse to, kar smo naredili v lanskem letu, delali deset let. Zato smo pri načrtovanju cone hitri in učinkoviti. V letu 2003 smo sprejeli prostorski plan za zemljišče v velikosti 18 ha, ki je bilo prej namenjeno deponiji komunalnih odpadkov. Novembra 2004 smo na občinskem svetu sprejeli lokacijski načrt, 26. januarja 2005 pa je UE Kamnik že izdala gradbeno dovoljenje za celotno komunalno opremo poslovne cone, ki smo jo začeli vzpostavljati  julija 2005.  Zaradi izjemnega zanimanja in številnih prednosti tega območja smo v letu 2006 cono razširili še za 75 ha. S celotno velikostjo na 93 ha bo tako postala ena največjih poslovnih con v Sloveniji.
Posebno pozornost trenutno posvečamo cestni infrastrukturi. Zavzemamo se, da bi zaradi povečanja tovornega prometa po državnih cestah Moste-Vodice in Brnik-Mengeš že v letu 2007 stekla gradnja obvozne ceste med šolo v Mostah in Žejami, ki bo postala del prihodnje obvoznice Želodnik-Mengeš-Vodice.

Podpredsednik nadzornega sveta

g. Roman Grošelj
Datum imenovanja: 17.2.2016

Člani nadzornega sveta

  • g. Aleš Marinko, datum imenovanja: 17.2.2016
  • g. Marjan Potočnik, datum imenovanja: 17.2.2016
  • g. Igor Štebe, datum imenovanja: 17.2.2016