Uprava in zaposleni

PC Komenda d.o.o. ima zaposlenega direktorja in projektno vodjo.

Direktor

undefined

g. Matic Romšak, manager, imetnik licence za nepremičninsko posredovanje
Vstop: 21.11. 2010

Poslovna cona Komenda bo izkoristila vse svoje konkurenčne prednosti, da bo zadovoljila različne potrebe svojih uporabnikov. Koncept cone smo prilagodili tako investitorjem kot okoliškim prebivalcem. V prihodnje ga bomo še nadgrajevali, pri tem pa podpirali zlasti razvojno ekološke programe. Investitorjem bomo omogočili uspešno povezovanje z gospodarskimi družbami v drugih regijah, tako doma kot na tujem. Poslovna cona Komenda bo v evropskem merilu prepoznavna kot največja poslovna cona v Sloveniji.