Za medije /  Novice

Novice

25. februar 2011

NOVO! Možnost nakupa polovice zemljišča na površini 1.250 m²!


Če za opravljanje svoje dejavnosti potrebujete zemljišče manjše kvadrature, vam v Poslovni coni Komenda tokrat ponujamo možnost nakupa polovice parcele na površini 1.250 m²! Pogoj za takšen nakup je izgradnja skupnega objekta s soinvestitorjem, ki ga lahko izberete sami. Za odmero polovice zemljišča (na osnovni parceli v velikosti 2.500 m²) je v tem primeru potrebna ustrezna izvedba naknadnega postopka parcelacije, ki bremeni oba investitorja. Pri gradnji objekta je potrebno upoštevati vse omejitve, ki jih narekuje sprejeti lokacijski načrt, kar vključuje velikost objekta dimenzij 17 x 34 m oz. 34 x 34 m ter višinski gabarit: 14 m nad koto urejenega terena.
Obvestite nas o vaši nameri, mi pa vam bomo pomagali pri iskanju soinvestitorja ter pri usklajevanju vse potrebne dokumentacije.

  undefined

 

<< nazaj