Za medije /  Novice

Novice

06. maj 2011

Slovesno odprtje Poslovne cone Komenda ob zaključku II. faze izgradnje komunalne infrastrukture

V Poslovni coni Komenda je družba Primorje s svojimi podizvajalci zaključila gradnjo moderne komunalne infrastrukture, ki v okviru II. faze izgradnje na 60 ha površin vključuje 7 km asfaltiranih cest, 14 km pločnikov in javno razsvetljavo, med zemeljskimi deli pa meteorno in fekalno kanalizacijo, plinsko, električno in vodovodno napeljavo ter sistem telekomunikacij. Za pridobitev uporabnega dovoljenja v teh dneh v coni potekajo še zadnji pregledi infrastrukture, saj so bile odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu.
V coni bodo svojo dejavnost razvijala tudi visokotehnološka podjetja, kot so RLS, Jungheinrich in Regijska razvojna družba, ki so zemljišča kupila med zadnjimi, napovedujejo pa tudi nove prodaje, saj je cena za parcele v coni izjemno konkurenčna in znaša 125 eur za kvadratni meter površine z vključenim komunalnim prispevkom (brez DDV). Trenutno najmanjše razpoložljivo zemljišče meri 1.900 m², največja površina pa 40.000 m².
Lastniki parcel s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji v coni že intenzivno gradijo svoje objekte, prvi priključki na infrastrukturo pa bodo mogoči takoj po slovesnem odprtju cone, ki bo potekalo v sklopu prireditev ob občinskem prazniku v soboto, 14. maja, ob 16. uri, ko bodo cono odprli s 1. Sončkovim tekom.

<< nazaj