Za medije /  Novice

Novice

23. januar 2007

Priprava projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo območja Poslovne cone Komenda, Ozka dela - II. faza

Vse potencialne investitorje obveščamo, da smo v mesecu januarju pričeli s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture II. faze projekta Poslovna cona Komenda. Nosilec projektne dokumentacije je podjetje Chronos, okoljske investicije, d.o.o. iz Domžal.

<< nazaj