Za medije /  Novice

Novice

23. avgust 2007

Začenja se javna razgrnitev

Ustreznost okoljskega poročila in njegove revizije

Obveščamo vas, da smo dne 21.08.2007 prejeli obvestilo Ministrstva za okolje in prostor, da sta okoljsko poročilo in njegova revizija za območje občinskega lokacijskega načrta 02/1 Poslovno proizvodne cone Ozka dela - II. faza, ustrezna.

Oba dokumenta bosta v času od 31.08.07 in 30.09.07 javno razgrnjena v prostorih Občine Komenda, Moste 8f, 1218 Komenda. Javna obravnava bo opravljena 18.09.07 ob 16. uri v Komendi, na Glavarjevi cesti 104, 1218 Komenda.   

<< nazaj