Za medije /  Sporočila za medije

Sporočila za medije

16. maj 2011

Poslovno cono Komenda slovesno odprli ob občinskem prazniku

Komenda, 16. maja 2011- V soboto, 14. maja, so sklopu občinskega praznika v Komendi slovesno odprli Poslovno cono Komenda. Župan Tomaž Drolec je s to prireditvijo tudi uradno naznanil zaključek gradnje moderne komunalne infrastrukture, ki jo je v drugem delu cone zgradila družba Primorje s svojimi podizvajalci. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo cona svojim kupcem nudila vso podporo pri gradnji objektov, ki jih bodo lastniki zemljišč pospešeno gradili v tem in naslednjem letu, cona pa bo po predvidevanjih v celoti zaživela v letu 2014, ko bo zaposlovala več kot 10.000 ljudi.

Župan Tomaž Drolec se je v družbi županov sosednjih občin Ljubljane, Kamnika in Vodic, vsem zaslužnim za odprtje cone iskreno zahvalil in poudaril, da je skoraj milijon kvadratnih metrov velika komendska cona resnično velika pridobitev za občino: "Načrtovanje te cone smo začeli že ob nastanku naše samostojne občine, k temu pa je v okviru programa Phare pripomogla tudi izdelana študija Evropske unije, ki je Komendo že leta 2002 opredelila kot eno od treh najperspektivnejših lokacij na območju Slovenije. Pravno podlago za uresničitev teh ugotovitev je potem utrdil še prostorski plan, ki je bil za I. fazo sprejet leta 2003, v letu 2004 pa dopolnjen še za II. fazo. Leta 2005 smo uspeli realizirati prvi del v velikosti 18 hektarov poslovne cone, ki je bila tako rekoč v trenutku tudi razprodana. Lokacijski načrt za drugo fazo se je pričel leta 2005, leto kasneje, v letu 2006, pa smo z zunanjim partnerjem ustanovili skupno podjetje Poslovna cona Komenda, pripravili vse potrebno za sprejetje lokacijskega načrta in uspešno izpeljali komasacijo. Tri leta smo morali čakati na sprejetje lokacijskega načrta in šele sredi leta 2009 pridobili tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo infrastrukture, zato je v državi, kjer časovne omejitve veljajo samo za prosilce soglasij, za državne birokrate pa ne, res težko poslovati". Župan Drolec je v nadaljevanju še povedal, da bodo še letos poleti cono izoblikovali kot novo naselje s samostojnim uličnim sistemom, v katerem bodo zaradi gozdnih površin, na katerih je nastala, vse ulice poimenovali po drevesnih vrstah: "Pod gabri", "Pod smrekami", "Pod jelšami"….

Na 60 ha površin je tako Poslovna cona Komenda dobila 7 km asfaltiranih cest, 14 km pločnikov, javno razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo, plinsko, električno in vodovodno napeljavo ter sistem telekomunikacij. "Vse parcele v coni so zdaj celovito komunalno opremljene, območje je preskrbljeno z vodo in zemeljskim plinom, vendarle pa danes coni manjka le še primerna cestna povezava, kar je njena edina pomanjkljivost", je še poudaril župan Drolec. Dušan Črnigoj, predsednik upravnega odbora družbe Primorje d.d., je v svojem nagovoru povedal: "Zemljišče v poslovni coni je bilo za gradnjo precej zahtevno, vendar pa smo v družbi Primorje s svojimi strokovnjaki težave ustrezno premostili. Ta cona spada pri nas med največje, zato še se posebej zahvaljujem in čestitam investitorju k tako lepi poslovni coni, vsem, ki bodo v njej delali, pa želim uspešno poslovanje." Poslovni coni Komenda so lepe želje namenili tudi Zoran Janković, ljubljanski župan, Marjan Šarec, novi kamniški župan ter poslanka v Državnem zboru, mag. Julijana Bizjak Mlakar. Po slavnostnem prerezu traku se je začel 1. Sončkov tek, na katerem so na 600-metrski progi sodelovali osnovnošolci, odrasli pa so se pomerili na 3-kilometrski progi.

V coni je kupcem trenutno na voljo še nekaj zemljišč, najmanjše meri 1.900 m², največja razpoložljiva površina pa 40.000 m². Cena za kvadratni meter parcele z vključenim komunalnim prispevkom je izjemno ugodna in znaša 125 eur (brez DDV).

undefined     undefined

undefined     undefined

 

<< nazaj