Za medije /  Sporočila za medije

Sporočila za medije

03. januar 2013

V Poslovni coni Komenda na voljo več manjših parcel

Gospodarska recesija se kaže tudi v upadanju prodaje komunalno opremljenih zemljišč, zato se je uprava družbe, ob soglasju občine, odločila za spremembe v lokacijskem načrtu, ki bodo kupcem omogočale tudi nakup manjših zemljišč.

Direktor družbe Matic Romšak je povedal, da so skupaj z občino in pripravljavcem lokacijskega načrta, družbo RRD, temeljito preučili možnosti, kako potencialnim kupcem ponuditi nove rešitve, prilagojene trenutnim razmeram. Zemljišča ob glavni cesti, površine 2.500 m² bo od sedaj možno deliti na dva dela, dovoljena pa bo tudi večja pozidljivost in sicer bo na parcelah površine 1.250 m² možno graditi objekte površine 17x17 m, v štirih etažah, na osnovnih parcelah pa 34 m dolge in prav toliko široke objekte. Na 5.000 m² veliki parceli pa se lahko tloris objekta še za enkrat poveča.

Prav v smislu zagotavljanja racionalnejše in uporabnikom prijaznejše ureditve območja so mogoči tudi nasprotni posegi in sicer združevanja posameznih parcel v večja zemljišča, največje trenutno meri kar 60.000 m².

Zadnje spremembe, ki jih bo moral po razgrnitvi odobriti tudi občinski svet Občine Komenda so že prinesle prve rezultate, saj je v zadnjih dneh decembra predpogodbo za nakup zemljišče podpisalo podjetje 2PR d.o.o..

Že pred uveljavitvijo sprememb je ob nakupu zemljišča 1. 250 m² možno pridobiti gradbeno dovoljenje in sicer PC Komenda kot solastnik izda soglasje k gradbenemu dovoljenju. Tako bo kupec, ki je v novembru kupil 1.000 m² za gradnjo mehanične delavnice lahko na svojem zemljišču postavil objekt, maksimalnih gabaritov 17x12 m.

Če se bo v letu 2013, na podlagi pisnega zagotovila, začel tudi projekt obnove cestnega odseka Žeje – Vodice, so v Poslovni coni Komenda optimisti, da bodo zadnjih 18 hektarov zazidljivih zemljišč prodali v naslednjih treh letih in tako projekt izgradnje poslovne cone uspešno zaključili v predvidenem časovnem obdobju.

<< nazaj