Za medije /  Sporočila za medije

Sporočila za medije

11. junij 2013

Izjava za javnost

Zadnje dni se v medijih, zaradi vnovčenja poroštva, ki ga je občina Komenda izdala investitorju gradnje poslovno-stanovanjskega centra v Komendi, pojavljajo zveneči zapisi v smislu ali bo upnik zaplenil Poslovno cono Komenda?

Iz posredovanega sklepa registrskega sodišča je razvidno, da se na predlog upnika GB d.d. vodi izvršba na poslovni delež v PCK, katerega imetnik je Občina Komenda (80%). Na podlagi tega sklepa je Občini Komenda prepovedano razpolaganje (obremenitev oz. odtujitev) s tem deležem, torej pravnoposlovni prenos ali ustanovite zastave, v korist drugega imetnika.

Ta omejitev pa ne velja za Poslovno cono Komenda, ki lahko prosto razpolaga s svojim premoženjem, torej tudi prodaja nepremičnine, ki so v njeni lasti in poplačuje svoje obveznosti.

Direktor PCK
Matic Romšak

<< nazaj