Za medije /  Sporočila za medije

Sporočila za medije

02. avgust 2006

Javno naznanilo

Občina Komenda vabi vse lastnike nepremičnin na območju LN O2/1 Poslovno proizvodne cone Ozka dela - II. faza k javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu. Javna obravnava bo potekala 30. avgusta ob 16.00 v OŠ Moste pri Komendi, Moste 40. >>

Arhiv novic: 2016 2013 2011 2010 2009 2008 2006 2005 0 

2006

19. julij 2006

Druga prostorska konferenca

05. maj 2006

Zaključek gradbenih del na komunalni infrastrukturi 1.faze poslovne cone Komenda