Poslovna cona

Poslovna cona

Zasnovali smo jo, da bi uresničili interese v razvoj usmerjenih poslovnih sistemov in njihovih podjetniških zamisli. Razvijamo jo v funkcionalno, kakovostno, tehnološko in z znanjem podprto okolje. Z jasno izoblikovano strategijo in vizijo ustvarjamo možnosti za trajnostni razvoj podjetij in regije, z odpiranjem novih delovnih mest pa gradimo pozitivne sinergije z lokalnim okoljem.

            undefined                   undefined

Ugled ene največjih poslovnih con v Sloveniji gradimo na raznolikosti, urejenosti, fleksibilnosti, znanju in odprtosti. Svojim kupcem ponujamo višjo kakovost, strokovno vodenje in učinkovito načrtovanje skupnega razvoja cone. Poslovna cona Komenda ima jasno izoblikovano razvojno strategijo, ki je ključnega pomena za prihodnost regije, lokalnega okolja in njegovega zaledja.   

            undefined                  undefined

Jeseni 2006 smo začeli tržiti zemljišča na površini 750.000 m2. Po konkurenčnih cenah jih ponujamo vsem tržno, razvojno in ekološko usmerjenim poslovnim sistemom.