Predstavitev podjetja

Predstavitev podjetja

Poslovna cona Komenda d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem in trženjem nepremičnin na območju poslovne cone, njihovo gradnjo in prodajo ter posredovanjem nepremičnin v najem.

Konec leta 2005 je občina Komenda sklenila ustanoviti skupno podjetje, ki bo v začetnem obdobju prvenstveno vodilo postopke prodaje zemljišč in skrbelo za trženje površin v coni, v naslednjih letih pa poskrbelo za učinkovito vodenje in upravljanje cone.  Občina Komenda je nosilec projekta izgradnje cone in je z vložkom v obliki nepremičnin 80 % lastnica družbe.

undefined 


Primarna naloga PC Komenda je prodaja komunalno opremljenih zemljišč in zapolnitev kapacitet v coni ter njeno strokovno vodenje in upravljanje. Za projekt je bilo potrebno zagotoviti in izdelati urbanistične in arhitektonske načrte, geološke in geomehanske raziskave, pridobiti projektno dokumentacijo in gradbena dovoljenja, obenem pa pripraviti pravne, finančne in komunikacijske načrte. Podjetje bo na izbranih lokacijah zgradilo objekte različnih namembnosti in jih ponudilo potencialnim odjemalcem v najem. Skrbelo bo za zadovoljevanje potreb investitorjev in njihovih zaposlenih v poslovnem središču. V coni bo  zagotovilo prisotnost spremljajočih gostinskih in drugih storitvenih dejavnosti ter dejavnosti za prosti čas, ki bodo zadovoljevale tudi potrebe lokalnega prebivalstva.  
 
g. Matic Romšak, direktor

Na pobudo občanov občine Komenda in snemalca Janka Žagarja, sta se po Poslovni coni Komenda sprehodila in orisala njeno pot od samega začeta, leta 2005, pa do danes, podsekretar za okolje in prostor na občini Komenda Marjan Potočnik in direktor PC Komenda Matic Romšak.