Za medije /  Sporočila za medije

Sporočila za medije

15. julij 2013

Uspešna podjetja v Poslovni coni Komenda

Poslovna cona vse bolj dobiva svojo končno podobo, saj je pred nekaj tedni svoj objekt predalo uporabi podjetje IMP PUMPS, trenutno pa, med drugimi, gradijo svoje nove poslovne prostore podjetja Plamtex, Ogrinc, Biotera, Bobnar in G3 Spirits.

Sama prodaja komunalno popolnoma opremljenih zemljišč je v tem trenutku zastala, tudi zaradi oteženih gospodarskih pogojev in težav pri pridobitvi finančnih virov, zato se je uprava, skupaj z nadzornim svetom in občino odločila, da zniža ceno zemljišč na 93 EUR/m2. Na voljo je namreč še 17 HA zazidljivih zemljišč, v trenutno zagotovo najbolje opremljeni poslovni coni v Sloveniji, ki leži na samem stičišču mednarodnih prometnih povezav.

Ugled in poslovno odličnost bo coni zagotavljalo z znanjem podprto okolje, katerega nosilci so domače in mednarodno uspešna podjetja. Da dosežemo še večjo vpletenost v lokalno okolje, smo se odločili, da vas v vsaki številki Aplence predstavimo eno od njih.

Podjetje RLS merilna tehnika je v polovični lasti Janeza Novaka in angleškega podjetja RenishawInternational in proizvaja rotacijske in linearne senzorje pomika in zasuka. Prvi na svetu so razvili rešitev za magnetni rotacijski dajalnik.

RLS merilna tehnika

Podjetje je večinoma usmerjeno na tuje trge – Ameriko, Azijo, vedno večja avtomatizacija poslovnih procesov pa jim omogoča dolgoročno uspešen razvoj družbe. Direktor in lastnik Janez Novak pa je v kratkem pogovoru odgovoril še na nekaj zastavljenih vprašanj:

1. Zakaj ste se odločili za prihod v PC Komenda?
Odločitev za prihod v PC Komenda je bila glede na ponudbo na trgu najustreznejša. Na našo odločitev so vplivali kriteriji, kot so: oddaljenost do Ljubljane in letališča, komunalna opremljenost ter infrastruktura okolice. Hkrati smo želeli biti bližje naravi, saj so bili tudi naši stari prostori integrirani v podobno okolje, ki nam je po utripu blizu.

2. Je bil nakup zemlje in postavitev objekta pravilna poslovna odločitev?
Vsekakor je bila pravilna in poslovno modra odločitev.

3. Kako bi opisali podjetje in kje vidite njegovo mesto čez nekaj let?
V podjetju RLS merilna tehnika d.o.o. že skoraj 25 let razvijamo, proizvajamo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka. Naš celoten tim odlikuje inovativnost in želja po odkrivanju naprednih rešitev za uporabo v zahtevnih delovnih pogojih, v avtomobilski, letalski, tiskarski industriji, tehnologiji obnovljivih virov energije, logistiki in medicini. V zadnjih letih smo izrazito vlagali v razvoj novega jedra izdelkov ter  v nove prostore in opremo. Posebnost našega področja dela je razvoj izdelkov po naročilu, kjer poskušamo najti najboljšo rešitev za kupčeve zahteve. Prav ta fleksibilnost nam je pripomogla, da smo v teh letih lahko zaposlili 70 ljudi. Ker je dodana vrednost na zaposlenega večja od povprečja v panogi in ker se povpraševanje po naših izdelkih stalno povečuje, se med uspešnejšimi vidimo tudi v naslednjem obdobju, tudi zato ker bomo v prihodnosti zgradili še drugo stavbo za proizvodnjo tehnološko zahtevnih izdelkov.

4. Koliko prodate doma in koliko v tujini?
Delež prodaje naših izdelkov je več kot 90-odstotno usmerjen na tuji trg, kjer so zahteve po standardih kakovosti še posebej visoke. Kar nekaj potenciala vidimo tudi na domačem trgu, ki je zaradi bližine še posebej zanimiv.

5. Kako gospodarska kriza vpliva na vaše poslovanje?
Gospodarska kriza vpliva na več načinov, je tudi priložnost, da delamo bolje kot konkurenca, po drugi strani pa nas sili tudi k širjenju trga. To je tudi čas, ko je izbira kadrov dobra, kar sicer s stališča iskalcev zaposlitve ne zveni dobro. Težava je, da so storitve bank postale dražje in je treba vsako investicijo zelo dobro ekonomsko upravičiti.

6. Kje vidite prednosti in kje slabosti poslovne cone?
Poslovna cona ima za nas samo prednosti, saj s svojo infrastrukturo in lego nudi ugodne pogoje za naš razvoj.

7. Bi našo poslovno cono priporočili potencialnim investitorjem?
Da, jo že priporočam.

8. Kaj je po vašem mnenju potrebno storiti, da bomo v Slovenijo privabili tudi tuje investitorje?
Če bomo imeli dober izdelek in storitev, bodo partnerji prišli sami. Težava slovenskega podjetništva je v tem, da vsi čakajo, da bo država kaj naredila za njih, namesto da bi sami oblikovali svoj delovni proces na način, ki bo pritegnil tuje kupce in investitorje.

9. Kako pa je vaše podjetje s svojo dejavnostjo vključeno v domače poslovno okolje (morebitna prodaja in možnost zaposlitve lokalnih prebivalcev)?
Gostili smo nekaj mladih navdušencev za elektrotehniško smer z lokalne osnovne šole, za takšne projekte smo odprti še naprej, sicer pa z zgledom poskušamo širiti zavest o odgovornem ravnanju do okolja in posameznika.

Pogovarjal se je: Matic Romšak

<< nazaj